Službe

1. SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

 • Odsek za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa kućnom negom i HMP
 • Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih

2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I DECE

 • Odsek za zdravtvenu zaštitu žena
 • Odsek za zdravtvenu zaštitu dece
 • Odsek za polivalentnu patronažu
 • Odsek za dečiju i preventivnu stomatologiju

3. SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNU DELATNOST I DIJAGNOSTIKU

 • Odsek za laboratorijsku dijagnostiku
 • Odsek za radiološku dijagnostiku (RTG i UZ), plućne bolesti i tuberkulozu
 • Odsek za internu medicinu

4. SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU DELATNOST-APOTEKA

 • Apoteka Titel
 • Apoteka Šajkaš

5. SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKE, TEHNIČKE I DRUGE POSLOVE

 • Odsek za pravne i informatičke poslove
 • Odsek za fekonomsko finansijske poslove
 • Odsek za tehničke i pomoćne poslove